SAMARBEIDET

Friskasmila samarbeider med Forut. 50kr av påmeldingsavgiften går til Foruts arbeid med å bygge Nepals første barnepsykiatriske klinikk. 

logo forut med slagord trykk original_cm

MÅLET

Målet er at vi sammen skal løpe til Nepal (650 deltakere). Kommer vi oss til Nepal, genrerer dette 32 500kr til fra arrangementet. Om vi når målet, vil vår sponsor Toten Sparebank gi en bonus på 10 000kr i tillegg.

TS_SV-01.png

Fattige og jordskjelvrammede Nepal har 12 millioner barn, men mangler et

verdig tilbud til barn med psykiske lidelser. Nå bygger FORUT landets første

barnepsykiatriske klinikk. Den skal stå ferdig i 2020, men er foreløpig ikke

fullfinansiert.

NEPALS FØRSTE BARNEPSYKIATRISKE KLINIKK